Mój Blog


Właśnie trwa Winter Lights Festival at Canary Wharf w Londynie, gdzie prezentowana jest jedna z moich grafik „Papilarnie”.
Jako finalista Lumen Prize uczestniczę w tym roku w Lumen Global Tour. Jest to cykl wystaw multimedialnych związanych z nowymi technologiami w sztuce oraz m.in. z grafiką generatywną, w której się specjalizuję.


 

https://www.facebook.com/hashtag/2016lumenprize?source=feed_text&story_id=1277391175637867
https://www.instagram.com/explore/tags/winterlightsfestival/
https://www.facebook.com/lumenprize
http://www.lumenprize.com/