600 lat miasta Ostrowa Wielkopolskiego

projekt logotypu [2003]
projekt: Janusz Jurek
I miejsce w konkursie na logo.

600lat

„W dniu 23 maja br. rozstrzygnięty został konkurs na logo obchodów 600 lecia miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorem ogłoszonego w połowie marca konkursu otwartego był Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 600 lecia Ostrowa Wielkopolskiego. Konkurs kierowany był głównie do plastyków, grafików, projektantów oraz studentów wyższych uczelni plastycznych. Regulamin konkursu – oprócz publikacji w mediach – przesłany został do wszystkich ważniejszych uczelni plastycznych w kraju. Na konkurs wpłynęło 49 prac autorów m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Kalisza. Komisja konkursowa  obradująca pod przewodnictwem Macieja Kopeckiego – artysty, obecnie naczelnego grafika Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. (…)

Do ścisłego finału zakwalifikowały się prace autorów z Ostrowa Wielkopolskiego i Krakowa. Komisja – jako pracę zwycięską wybrała jeden z dwóch projektów nadesłanych przez ostrowianina – Janusza Jurka przedstającą cyfrę „600” z napisem „lat miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt – zdaniem komisji prezentuje wysokie walory ideowo – artystyczne, w pełni spełnia założenia konkursu. łączy ideę obchodów 600 lecia miasta z jego charakterm i specyfiką. Poprzez nawiązanie do flagi miasta jest łatwo rozpoznawalny, identyfikuje się z miastem.  Logo wykorzystywane będzie w materiałach promocyjno – rekla-mowych i podczas działań związanych z obchodami rocznicy 600 lecia miasta. (…)”