Form

3d render [2014]
projekt: Janusz Jurek

ob3 ob2 ob1
Grafiki stworzone m.in. w języku Processing. Jest to wizualny efekt równań matematycznych i ich wykresów funkcji tworzących chmurę punktów w przestrzeni z których stworzyłem siatkę 3D.
Efektem końcowym jest taka forma rzeźbiarska.